Korduvad Küsimused - Carepack'id

Mis on HP Proactive Care ja mis on selle eelised?

HP Proactive Care on kombineeritud teenusepakett, mis koosneb reaktiivsetest ning fikseeritud proaktiivsetest veaennetusele orienteeritud teenustest, millele on võimalik vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele lisada valikuliselt täiendavaid teenuseid. Reaktiivsete teenuste tase on vastavalt kliendi vajadusele kas onsite teenus reageerimisega järgmisel tööpäeval, 24×7 onsite teenus reageerimisega 4 tunni jooksul või 24×7 onsite teenus  garanteeritud rikke kõrvaldamisega 6 tunni jooksul. Kõik intsidendid hallatakse läbi Advanced Solution Center’i, mis tagab kohese ligipääsu vajalikule kompetentsile ja vajadusel kiire eskalatsiooni. Fikseeritud proaktiivsed teenused, mis sisalduvad igas Proactive Care teenusepaketis on:

  • Määratud tehniline kliendihaldur ja tehniline spetsialist
  • Tarkvara ja püsivara haldus ja soovitused vastavalt parimatele praktikatele.
  • Vajadusel kiire ligipääs ekspertidele ja eskalatsioonid läbi Advanced Solution Center’i
  • Seadmete seisukorra analüüs
  • Raportid ja analüüs toimunud intsidentide kohta

Proactive Care teenuse osutamise eelduseks on IRS(A) kaughaldusvahendite paigaldamine teenusega kaetud süsteemides.

Teenuse parameeter Standardgarantii Foundation Care (riistvara) Proactive Care
Kestus Enamus seadmeid: 3 aastat varuosad + töö 3, 4, või 5 aastat 3, 4, või 5 aastat
Osadel seadmetel võib olla lühem kehtivusaeg, töö võib mitte sisalduda
Reageerimisaeg Tavaliselt järgmisel tööpäeval 4 tundi või järgmisel tööpäeval 4 tundi või järgmisel tööpäeval
Osadel seadmetel kuni 5 tööpäeva jooksul Valikuna 24 tundi CTR/Advanced Parts Inventory Valikuna 6 tundi CTR/Advanced Parts Inventory
Intsidentide haldus läbi Advanced Solution Center’i
Teenuse osutamise aeg Tööpäeviti/tööajal Tööpäeviti/tööajal või 13×5 või 24×7 Tööpäeviti/tööajal või 24×7
Lisaseadmed ja komponendid Kestus: tavaliselt 1 aasta, Parts Only Laieneb põhiseadme tugitase Laieneb põhiseadme tugitase
Reageerimisaeg: 1 – 5 tööpäeva
Tarkvaratugi 90 päeva garantii Puudub 7x24x2 vastamisaeg, teadaolevate vigade puhul ennetav tugi
Ainult algsele seadistusele Vajadusel eskalatsioon 3 osapoole/ISV’ga
Proaktiivsed teenused Puudub Puudub Kõik intsidendid  registreeritakse Advanced Solution Center’is
Proaktiivne nõustamine, analüüs
Perioodilised reportid – statistka, versioonid

Kuidas on võimalik kontrollida seadme garantii ja HP Care Packi kehtivust?

HP veebilehelt www.hp.com/go/hpsc Warranty Check, sisestades riistvara seerianumbri.

Kust on võimalik saada lisainformatsiooni?

HP Care Packe mistahes riistvaratootele on võimalik leida HP Care Pack Central töövahendist:
www.hp.com/go/cpc. Riigiks tuleb valida Eesti (ja klikkida riigi nime kõrval olevale topeltnoolele).

Kellele ja kuidas probleemist teatada?

Probleemist võib teatada hoolduspartnerile. 4-tunni reageerimisajaga HP Care Packide puhul tuleks
helistada tööajal HP Infoliini ja väljaspool tööaega HP ööpäevaringsele dispetšerile. Dispetšeri
telefoninumber ilmub hüpikaknana HP Care Packi aktiveerimisel. Hiljem on seda võimalik leida
www.hp.com/go/cpc (“kui oled juba ostnud HP Care Pack teenuse ja soovid leida eelnevalt
registreeritud HP Care Pack teenuse, klõpsa siia”)

Kes on HP volitatud hoolduspartnerid?

HP hoolduspartnerite nimekirja on võimalik leida www.hp.ee, otsides toote järgi.

Kas samasugune teenuse tase kehtib kogu Eestis?

“Onsite” teenuse tuleb insener kliendi juurde kohale kogu Eesti piires. Mingit täiendavat tasu transpordi
eest ei lisandu (garantiijuhtumite puhul kaugemal kui 100 km Tallinnast võib lisanduda transporditasu).
Juhul kui klient asub kaugemal kui 100 km Tallinnast, on 4-tunnise reageerimisaja asemel 8-tunnine
reageerimisaeg.

Mida tähendab ADP?

ADP = Accidental Damage Protection. Teenus saadaval sülearvutitele. Juhul kui klient arvuti maha
pillab või arvutisse satub kogemata vedelikku, vahetatakse arvuti välja. Teenus ei kehti kosmeetiliste
defektide, varguste ja tahtliku rikkumise puhul.

Mida tähendab return-to-depot? Return to HP? Pick-up-and return?

Sisuliselt tähendab see teenus Eestis, et klient toob oma rikkise seadme hoolduskeskusesse ja tuleb ise
remonditud seadmele järele.

Mida tähendab DMR?

DMR = Defective Media Retention. Juhul kui seadme kõvaketas läheb rikki, saab klient selle endale
jätta. HP toob või saadab kliendile uue kõvaketta (olles eelnevalt tuvastanud, et tegemist oli tõepoolest
rikkega).

Mis vahe on “next day onsite” ja “next day exchange”?

“Onsite” teenuse puhul tuleb insener kliendi juurde kohapeale (juhul kui ei ole elnevalt kliendiga
teisiti kokku lepitud). “Exchange” tähendab vahetust, st kliendile saadetakse asendusseade. “Next day
exchange” tähendab, et tegemist on reageerimisajaga järgmisel tööpäeval, mitte lubadusega järgmisel
tööpäeval asendusseade kliendile toimetada.